Ang nakalimutang libingan

Dumaan ang isang daang taon

Walang nakatultol sa lugar, —-

Pighati, ang nangyari doon,

Walang kibo parang kapayapaan.

Mga damo’y nakapalibot sa tagumpay,

Mga estranghero nagpalakad-lakad at nagbabaybay

Sa natatanging palatitikan

Ng mga nakatatandang patay.

Ang hangin sa mga patlang ng tag-araw

ay nagsitungo ng landas, —–

Kalikasa’y nakapulot sa  susing

Naiwan ng alaala.

Translated from, “The Forgotten Grave”

by Emily Dickinson

Translated by: Me

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s